استان مرحله
استان خوزستان

سوگواره ملی رسانه ای اربعین حسینی

مرحله دریافت اثر
جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان البرز

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان البرز

مرحله دریافت اثر
استان کردستان

سومین جشنواره مطبوعات استان کردستان

مرحله دریافت اثر
استان سیستان و بلوچستان

جشنواره مطبوعات استان سیستان و بلوچستان

مرحله دریافت اثر
استان زنجان

جشنواره مطبوعات استان زنجان

مرحله دریافت اثر
'ابوذر

هفتمین جشنواره ابوذر - استان گلستان

مرحله دریافت اثر
'گلستان

جشنواره مطبوعات استان گلستان

مرحله دریافت اثر
اردبیل

جشنواره مطبوعات استان اردبیل

پایان جشنواره
اصفهان

جشنواره مطبوعات استان اصفهان

مرحله بررسی آثار
تهران

جشنواره مطبوعات استان تهران

مرحله فراخوان جشنواره
استان لرستان

جشنواره ملی مطبوعات لرستان

پایان جشنواره
استان قم

جشنواره ملی مطبوعات دینی / قم

پایان جشنواره
استان مازندران

جشنواره مطبوعات استان های شمال کشور (مازندران-گیلان- گلستان)

پایان جشنواره
آذربایجان شرقی

جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی

پایان جشنواره
استان سیستان وبلوچستان

جشنواره رسانه ای ابوذر

پایان جشنواره
استان قزوین

جشنواره مطبوعات استان قزوین

پایان جشنواره
استان کرمان

جشنواره مطبوعات سردار آسمانی

پایان جشنواره
استان خراسان جنوبی

جشنواره منطقه ای مطبوعات شرق کشور یادمان پروفسور معتمدنژاد

پایان جشنواره
خلیج فارس

جشنواره مطبوعات خلیج فارس

پایان جشنواره
استان یزد

جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری های استان یزد

پایان جشنواره
جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های شمالغرب کشور

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های شمالغرب کشور

پایان جشنواره
استان بوشهر

جشنواره مطبوعات استان بوشهر

پایان جشنواره
استان فارس

جشنواره مطبوعات استان فارس

پایان جشنواره
اروند

جشنواره مطبوعات اروند

پایان جشنواره
استان زنجان

جشنواره مطبوعات استان زنجان

پایان جشنواره
خزر

جشنواره مطبوعات خزر

پایان جشنواره
استان خراسان رضوی

جشنواره مطبوعات استان خراسان رضوی

پایان جشنواره